ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင်

ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင်

所属歌手:ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

所属类型:TaiLong တႆးလူင 所属风格:Taiၵႂၢမ်းတႆး

发行时间:未知

唱片公司:未知

热门专辑

Powered by JYmusic