ၼၢင်းသႃႇရႃႇ – ႁိူဝ်း- 全部专辑


共0张专辑

    简介: [font=PangLong]ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တင်းမူတ်းမီး 7 ႁူဝ်ၵူၺ်း ထွမ်ႇၵႂႃႇထွမ်ႇမႃးတေၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သႉၶႉႁ ယူႇ[/font]

    Powered by JYmusic